Tokodaltárói Gárdonyi Géza Általános Iskola

Tokodaltárói Gárdonyis Gyermekekért Közhasznú Alapítvány
Adószáma: 18618248-1-11
Bankszámla száma: 58600513-11169671

Az alapítványt 2009-ben hoztuk létre azzal a céllal, hogy a Tokodaltárói Gárdonyi Géza Általános Iskola tanulóinak oktatási-nevelési és diáksport tevékenységét támogassa, részt vegyen az oktató-nevelő munka feltételeinek, az információs és kommunikációs technológiai háttérnek a fejlesztésében, valamint a hátrányos helyzetű, vagy tehetséges tanulók támogatásában.
A szervezet nyílt, közhasznú, 3 kuratóriumi taggal és 1 könyvelővel társadalmi munkában végzi tevékenységét, így működési költsége minimális. Munkáját közhasznúsági jelentés és éves beszámoló formájában értékeli.